الخميس 17 أفريل 2014 02:23
هنرنمایی هر سازمان به اندازه هنر و استعداد کارکنان آن است. اصول کارآفرینی نه تنها مطلوب بلکه شرط بقا است. بنگاه اقتصادی دو وظیفه اصلی بازاریابی و نوآوری دارد. هدف هر سازمان این است که کارکنان عادی آن کارهای غیرعادی بکنند.فن آوریهایی بیشترین اثر را بر شرکت و صنعت دارند که از رشته فعالیت شرکت و صنعت دور باشند.
  
  

اخبار و رویدادها
تاريخ انتشار : 1393/01/01
تاريخ انتشار : 1393/01/01
تاريخ انتشار : 1392/12/26
تاريخ انتشار : 1392/12/26
تاريخ انتشار : 1392/12/06
تاريخ انتشار : 1392/12/06
تاريخ انتشار : 1392/12/06
تاريخ انتشار : 1392/11/23
تاريخ انتشار : 1392/11/14
تاريخ انتشار : 1392/11/12
طي روزهاي ششم الي هشتم بهمن ماه سال جاري، گروه ملي براي اثبات انطباق با الزامات چهار استاندارد بين المللي ISO 9001-2008 مديريت كيفيت (QMS) و ISO 14001-2004 مديريت زيست محيطي (EMS) و OHSAS 18001-2007 مديريت بهداشت حرفه اي و ايمني و همچنين ISO 10015-1999 مديريت آموزش توسط گروه مميزين شركت توف نورد (TUV NORD) مورد مميزي مراقبتي (Surveillance) قرار گرفت .


مدارک و گواهی نامه ها
 

 پروانه تحقيق و توسعه

اخذ گواهینامه
ISO 10015:1999

اخذ گواهینامه
ISO 14001:2004

اخذ گواهینامه
ISO 9001:2008

اخذ گواهینامه
OHSAS18001-2007

گواهینامه تایید صلاحیت
آزمایشگاه همکار

عضویت در انجمن ATCAL

پروانه کاربرد
علامت استاندارد

پروانه تاسیس و بهره‎براری

تالار افتخارات

Copyright ©2011-2012 INSIG
Portal Powered By Abanegan Co