الاحد 01 مارس 2015 03:24
  باز كردن
میلگرد

نحوه بسته بندی

عکس بسته بندی

عکس پلاک بسته بندی

نحوه بسته بندی محصولات میلگرد بصورت شاخه با طولهای مساوی كه بوسیله مفتول فولادی در شش قسمت بسته در فاصله مناسب به یكدیگر بطور محكم بسته بندی می شود. در سایزهای 8 و 10 بسته بندی بصورت كلاف صورت می گیرد. هر بسته دارای پلاك كه حاوی كلیه مشخصات بسته و خریدار می باشد.

محصولات زیرمجموعه
عنوان محصول سایز طول ضخامت وزن هر شاخه
میلگرد سایز 8 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
میلگرد سایز 10 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
7.2 تا 7.76 كيلو گرم
میلگرد سایز 12 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
10.13 تا 11.18 كيلوگرم
میلگرد سایز 14 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
13.79 تا 15.24 كيلو گرم
میلگرد سایز 16 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
18.20 تا 19.71 كيلو گرم
میلگرد سایز 18 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
23.4 تا 24.96 كيلو گرم
میلگرد سایز 20 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
120mm,140 mm, 160 mm, 180 mm 6m , 7m , 8m , 9m, 10m, 11m, 12m 28.45 تا 30.82 كيلو گرم
میلگرد سایز 22 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
1.2inch, 2 inches 6m , 7m , 8m , 9m, 10m, 11m, 12m 34.33 تا 37.18 كيلو گرم
میلگرد سایز 25 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
Rod size: 445, 250, 200,  Span size: 100 ×200, 120×150, 654654, 100, 200 21 ,500 44.35 تا 48.4 كيلو گرم
میلگرد سایز 28 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
55.64 تا 60.27 كيلو گرم
میلگرد سایز 32 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
72.69 تا 78.74 كيلو گرم
میلگرد سایز 36 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
92.4 تا 99.72 كيلو گرم
میلگرد سایز 40 آجدار
(مارپیچ یا جناقی)
113.70 تا 123.18 كيلو گرم
استاندارد محصولات
 BS  DIN  GOST JIS
ASTM
ISIRI
4449  Gr. 250  488 ST 37-2  380 ST 3Sp G3112SR 235 A615 Gr. 40

3132 S240 

4449  Gr. 460  488 ST 44-2  380 ST 5Sp G3112SR 295 A615 Gr. 60 3132 Aj340
   488 ST 52-2 5781Al G3112SD 345
3132 Aj400
   1013 ST 37-2 5781All  G3112SD 390

    5781Alll G3112SD 490    

Copyright ©2011-2012 INSIG
Portal Powered By Abanegan Co